Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Bize Ulaşabilirsiniz
Hesap Numaraları
Online Bağış

BASIN AÇIKLAMASI

Geri Dön
BASIN AÇIKLAMASI

"ÂLİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR (Hadisi Şerif)"

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU’NUN

02 ŞUBAT 2018 TARİHLİ 620.HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Es Selamünaleyküm; Değerli katılımcılar! Türkiye’de ve dünyanın neresinde olursa olsun din, inanç, düşünce, ifade özgürlüğü, baskı, engellemeler, insanlığa yapılan tüm saldırı ve zulümlere karşı MÜSLÜMANCA tavır koyma amacıyla oluşturduğumuz platformumuzun 620.Hafta Basın Açıklamasına hoş geldiniz.

ÂLİMİN ÖLÜMÜ ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR (Hadisi Şerif)

Kuran-ı Kerim'i ve Riyazüs Salihin'i Uygur Türkçesine ilk kez çevirerek İslami mücadeleye önemli katkılarda bulunan 82 yaşındaki alim Muhammed Salih, Çin tarafından hapishanede şehit edildi.

ALLAME MUHEMMET SALİH DAMOLLAM KİMDİR?

Dünyaca ünlü din âlimi, Allame Muhammed Salih Damollam, 1936’da Çin’in işgali altındaki Doğu Türkistan’ın Artuş kentinde dünyaya gelmiştir. Artuş’da dönemin Arapça ve Farsça dil bilgini, şair ve büyük din âlimi olarak de bilinen babası Salih Damollam’ın terbiyesinde bir yandan İslami ilimler, diğer yandan da ilkokul eğitimindeki başarıları bir şekilde tamamlamıştır. Daha 11 yaşındayken, Kuran-ı Kerim’i mükemmel bir şekilde hafız ederek, ilmi istidadını kanıtlamıştır. Babası Salih Damollam’ın bizzat terbiyesi ve yönlendirmesi ile Arapça, Farsça dilleri ve İslami ilimleri iyi düzeyde öğrenmiştir. Doğu Türkistan 1949 da komünist Çin işgaline uğradıktan sonra, bütün âlimlerin ve bilim insanlarının birer birer yok edilmeye ve ağır baskı görmeye başlaması ile beraber, Muhammed Salih Hacı Damollam’ın ailesi de ağır baskı ve zulümlere maruz kalır. Ama üstad Muhammed Salih’in baskı gördükçe ilme ve kendine geliştirmeye yönelik iradesi güçlenerek devam eder.

Şehit Muhammet Salih İslam ülkelerinden gelen yabancı profesörlerin özel ilgisini çekmiş ve onlardan düzenli olarak Tefsir, Hadis, Fıkıh, İslam felsefesi, İslam tarihi, Belagat, Kelamcılık ve Arap edebiyatı öğrenimi görmüştür. Pekin İslam Enstitüsünü en yüksel puanla bitirdikten sonra, devletin kurumların sağladığı imkânlardan yaralanmadan daha derin araştırma ve ilmi çalışma imkânı bulamayacağını, hatta öğrendiklerin de ziyan olup gideceğini düşünen Üstat, Çin Fen Bilimleri Akademisi Uygur Bölgesi (Doğu Türkistan) şubesinde araştırma görevlisi olarak çalışamaya başlar. Fen Bilimleri Akademisindeki ortamdan yaralanarak gönlündeki gayesine yönelik ilmi araştırmalarını kesintisiz devam ettirir.

Doğu Türkistanlılara Kuran-ı Kerim’in ilk Uygurca Tercümesini kazandırır. ‘Sahih-i Buhari, kastılanı Şerhi’,‘Riyazüs Salihin’, ‘Sireti Nebevi’ninde ilk tercümesini yapmakla kalmayıp, Kuran-ı Kerim 29-30. Cüz Tefsirini de bizzat yazarak Çin’in izniyle yayınlatmıştır. Edebiyat ve Tarih alanlarına sayısız önemli eserler kazandırmıştır.

Bunca Hizmetlerine ve ilerleyen yaşına rağmen zalim Çin yönetimi 2015 te süresiz ev hapsine mahkûm ederek Yurt dışına çıkmasını yasaklamıştır. Allame Muhammed Salih Damollam 2017’ nin sonlarında ise, evinden sebep belirtilmeden tutuklanarak, sözde eğitim adı altında, beyin yıkama kampına hapis edilmiş ve yaklaşık 45 gün sonra 25 Ocak 2018 de Çin hapishanesinde 82 yaşında şehit edilmiştir.

Allah şahadetini kabul etsin. Peygamberlerle birlikte mekânını Firdevs kılsın (âmin). Bütün hayatını ilmi hizmete adamış, hayatı boyunca ne kendisi ne öğrencileri Çin hükümetine karşı gelmiş, belki tam aksine üstelendiği onca resmi görevleri layıkıyla ifa ederek, Doğu Türkistanlıların ne kadar barışsever olduğunun simgesi haline gelmiş olan büyük fikir âdemi Allame Muhammed Salih Damollamın 82 yaşında olduğuna bakmaksızın 3 senedir sebepsiz ev hapsine mahkûm edilmiştir. Sonunda hapiste acımasızca şehit edilmesi, zalim Çin işgalci yönetimin şeytanı niyeti ve hiçbir zaman barıştan ve birlikte yaşmaktan yana politika izlemediğini ve Doğu Türkistanlıları millet olarak bütünüyle yok edene kadar bu zulmü sürdürme planını açıkça ortaya koyduğunu anlama zamanı gelmiştir. Acaba dünya vicdanı pas tutmuş buna da sessiz kalacak mı?

Bütün insanların akıl, nesil, can, mal ve din emniyetlerinin sağlandığı bir dünyada buluşmak temennisiyle katılımlarınız için teşekkür ederiz.

​​​ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA;

​İHH ANKARA
Zeynel Abidin ÖZKAN

 

GALERİ RESİMLERİ