Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Bize Ulaşabilirsiniz
Hesap Numaraları
Online Bağış

YARIŞMA

Geri Dön
YARIŞMA

 

 

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ ARASINDA

DÜZENLENECEK RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMALARI ŞARTNAMESİ

 

Konu

Madde 1- “MESCİD-İ AKSA VE KUDÜS” konulu; ortaokul 5.6. 7. ve 8. sınıf öğrencileri arasında “şiir”, lise ve dengi okul 9. 10. 11. ve 12. sınıf öğrencileri arasında ise “kompozisyon” yarışması düzenlenecektir.

 

Amaç

Madde 2- Bu yarışma; geleceğimizin teminatı olan gençlerimize müslümanların ortak mirası ve ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın önemini kavratmak, sevgisini kazandırmak, geçmişten geleceğe Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın inanç, kültür ve tarih açısından öne çıkan öğelerini gençlere anlatmak ve tanıtmak amacı taşımaktadır.

 

Kapsam

Madde 3- Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmalara katılma koşullarına, yarışmalara katılacak eserlerde aranacak şartlara, başvuru şekline, değerlendirme kurullarının oluşumuna, yapılacak değerlendirmeye, verilecek ödüller ve ödül törenleri ile yarışma takvimine ilişkin esas ve usulleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

Madde 4- Bu özel şartname, 08/06/2017 tarihli ve 30090 sayılı Resmî Gazete´de yayımlanarak yürürlüğe giren “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmıştır.

 

Katılma Şartları

Madde 5- Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarından;

a) Şiir yarışmasına ortaokulların 5. 6. 7. ve 8. sınıf,

b) Kompozisyon yarışmasına, lise ve dengi okul öğrencileri katılabilecektir.

 

Yarışmalara Katılacak Eserlerde Aranacak Koşullar

Madde 6- Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarına katılacak eserlerden;

a) Şiirler; beyaz çizgisiz dosya kağıdına (A4) arka yüzü kullanılmayarak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

b) Kompozisyonlar; beyaz çizgisiz dosya kağıdına (A4) arka yüzü kullanılmayarak ve iki sayfayı geçmeyecek şekilde 12 punto büyüklüğünde bilgisayarla veya okunaklı el yazısı ile yazılacaktır.

c) Kağıtların arka yüzüne öğrencinin adı ve soyadı, doğum tarihi, okulunun adı, sınıfı ve numarası ile diğer iletişim bilgileri (İl, İlçe, Mahalle, Semt, Cadde, Sokak, Kapı No, Okul ile Ev ve Cep Telefonları. E-posta Adresi) ayrıca danışman öğretmeninin de adı soyadı ve iletişim bilgileri mutlaka yazılacaktır.

 

Başvuru, Değerlendirme ve Duyuru

Madde 7- Başvuru ve değerlendirmeler aşağıda belirtilen sıralamaya göre yapılacaktır.

a)  şiir ve kompozisyonlar öğrenciler tarafından öğrencisi oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir.

b) İlk eleme okul müdürlüklerince yapılacak, ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine teslim edilecektir. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde toplanan eserler tutanak ile İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

c) İl Milli Eğitim Müdürlüğünden teslim alınan eserlerin değerlendirmesi, Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından alanında uzman öğretmenlerden oluşturulacak değerlendirme kurulu tarafından yapılarak, il çapında ilk üç dereceye giren resim, şiir ve kompozisyonlar belirlenecektir.

d) Yarışma sonuçları İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından ilgili okullara duyurulacak, ayrıca sosyal medya platformlarından ilan edilecektir.

 

YarışmaTakvimi

Madde 8- Yarışmalar aşağıda belirtilen takvime göre yürütülecektir.

SIRA NO

FAALİYET TAKVİMİ

BAŞLANGIÇ

BİTİŞ

1

Şartnamenin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi Yarışmanın Okul Müdürlüklerşnce Öğrencilere Duyurulması

15.10.2018

02.11.2018

2

Eserlerin Okul Müdürlüklerince Teslim Alınması ve Değerlendirilmesi

05.11.2018

10.12 2018

3

Eserlerin Okul Müdürlüklerince İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Gönderilmesi

10.12. 2018

21.12.2018

4

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi

24.12.2018

04.01.2019

5

Yarışmaya katılan eserlerin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından teslim alınması

07.01.2019

18.01.2019

6

Değerlendirme Komisyonlarının Toplanması ve Sonuçların Açıklanması

21.01.2019

08.02.2019

7

Ödül Töreni

Tarihi daha sonra duyurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

Değerlendirme Komisyonu ve Ödüller

Madde 9- 

 

Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Zekai KARAKAYA (Edebiyat Öğretmeni)

Ömer Faruk ÖRENGÜL (Türkçe Öğretmeni)

Fikret KAYA (Sosyal Bilgiler Öğretmeni)

Akif KETEN (Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni)

Mustafa DAĞAŞAN (Sınıf Öğretmeni)

Mustafa KILIÇER (Elden Ele Derneği Temsilcisi)

 

Ankara il genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında her yarışma kategorisi için ayrı ayrı olmak üzere Değerlendirme Kurullarınca yapılan değerlendirme sonucunda ilk üç dereceye giren ve mansiyon verilmesi uygun görülen öğrencilere çeşitli tutarlarda “hediye çekleri” ve çeşitli ödüller verilecektir. Ayrıca öğrencilere “Başarı Belgesi”, danışman öğretmenlerine de “Teşekkür Belgesi” ve yine çeşitli hediyeler verilecektir.

 

Ödül Törenleri

Madde 10- Ankara il genelinde resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilerimizin ödül töreninin tarihi, dereceye giren öğrencilerin törene katılması ile ilgili bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

 

Diğer Hükümler

Madde 11- Yarışmaya katılan resim, şiir ve kompozisyonların daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda dereceye girmemiş olması gerekmektedir.

Madde 12- Yarışmaya gönderilen resim, şiir ve kompozisyonlar yarışmacılara iade edilmez.

Madde 13- Yarışmaya katılan eserler Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince çeşitli yayınlarda (kitap, dergi, afiş, broşür, vb.) kullanılarak değerlendirildiğinde ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

Madde 14- Yarışmaya katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

 

 

 

 

 

 

Hasan Hüseyin DALOĞLU

Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

İletişim

Elden Ele Uluslararası Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Telefon           : +90 312 336 66 76
GSM               : +90 530 179 45 99
FAX               : +90 312 332 32 41

Adres              : Özevler Mahallesi İvedik Caddesi No: 213/1 Demetevler/Yenimahalle/ANKARA

GALERİ RESİMLERİ
28 Ara 2018