Hızlı
Bağış Yap

HIZLI BAĞIŞ YAP

50
100
300
500
1000

Hedeflerimiz


1. İnsani yardım alanında küresel çapta bir örneklik oluşturmak. Bu alanlarda ‘ortak bilinci’ geliştirmek amacıyla toplumlar ve kurumlar arasında ‘işbirliği köprüleri’ kurmak. 

2. Savaş, afet ve kıtlık mağdurlarına daha fazla yardım etmek amacıyla, ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak.

3. Krizler yaşayan toplumlarda kişi, topluluk ve kurumlara destek olmak.

4. Sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak için sağlık, eğitim ve ekonomi alanlarında işlevsel projeler oluşturmak.

5. Geri kalmış toplumların, öz kaynaklarını daha iyi kullanmalarını sağlamak. Bu amaçla, toplumsal ve ekonomik koşullarını iyileştirmelerini desteklemek ve kendi kendine yetebilen, üretken, bağımsız toplumlar olmalarına katkı sunmak. 

6. Müslüman azınlıkların, kimliklerini korumalarına ve onurlu bir yaşam hakkını elde etmelerine destek olmak.